ANBI STATUS

Stichting 'De Drommedaris' heeft een Culturele ANBI status. Dat betekent dat voor donateurs van Stichting 'De Drommedaris' een extra giftenaftrek geldt. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Algemene gegevens

Stichting 'De Drommedaris'
Paktuinen 1
1601 GD Enkhuizen
0228-312076
info@drom.nl

RSIN nummer 003009178
KvK nummer 36000148

Bestuur Stichting 'De Drommedaris'

Het onbezoldigde bestuur bestaat uit:
Linda Damhuis - voorzitter & programmering
Marjolein Vink - secretaris & programmering
Dirk Krab - penningmeester
Lara Timmerman - sponsoring & PR & communicatie
Rem Schuijt - sponsoring
Kees Verberne - PR & communicatie

Wat willen we betekenen?

* de historische toren levend houden voor een groot publiek en Enkhuizen aantrekkelijker maken als woonplaats
* kinderen uit Enkhuizen kennis laten maken met verschillende soorten cultuur
* amateurclubs en maatschappelijke verenigingen een ontmoetingsplek en repetitieruimte bieden
* een hoogstaand en veelzijdig aanbod aan culturele voorstellingen en activiteiten bieden
* een avond in de Drom is een volledige avond uit met lekkere koffie, goede wijn, bijzondere bieren en smakelijk eten

Onze werkwijze

* de Drom vervult een spilfunctie als aanjager van cultuur in Enkhuizen
* we werken veel samen met andere organisaties en instellingen om samen culturele en commerciƫle activiteiten te ontwikkelen
* in de programmering altijd op zoek zijn naar een goede mix van grootse artiesten en klein onbekend talent

Jaarverslag